323 kilometr szlaku. Choszczno

W średniowieczu tereny wokół dzisiejszego miasta należały do dwóch zakonów : Cystersów i  Joannitów. Liczne zatargi i nieporozumienia między dwoma zakonami doprowadziły do zajęcia miasta przez Margrabiów Brandenburskich. W okresie największego rozkwitu krzyżackiego państwa zakonnego, mieszkańcy Choszczna byli w opozycji do zakonu.  W 1433 roku rada miasta złożyła hołd lenny królowi polskiemu. Zakon Krzyżacki widząc niekorzystny dla siebie obrót sprawy postanawia w Choszcznie wybudować zamek.  Na przełomie XV i XVI wieku Choszczno jest  największym miastem Nowej Marchii, otoczone murami i wysokimi wałami ziemnymi - było nie do zdobycia. II wojna światowa zniszczyła historyczne centrum miasta prawie w całości. Pozostały pojedyncze interesujące budowle, takie jak : Barbakan przy nieistniejącej Bramie Kamiennej z XV w. (nie tylko Kraków i Warszawa mogą pochwalić się Barbakanem)

 pozostałości murów obronnych,

gotycki kościół z XIV wieku wybudowany przez Zakon Joannitów z unikatowym na skalę europejską  skarbem kultury " Drzewem Jessego".

Od roku 1939 do 1945 w Choszcznie znajdował się obóz jeniecki Arnswalde II B  jednym z więźniów był pisarz Leon Kruczkowski. Choszczno dzisiaj to  atrakcyjna miejscowość z jeziorem w centrum miasta i jak mówią golfiarze z najpiękniejszym w Polsce polem golfowym.