303 kilometr szlaku. Pełczyce.

 Miejscowość przepięknie położona nad dwoma jeziorami. Pełczyce w średniowieczu  były w rejestrze powinności lennych Zakonu Krzyżackiego. Historia  miasta była okrutna. W średniowieczu toczyły się tu walki. Dzieła zniszczenia  dokonał w 1478 elektor brandenburski Albrecht. Miasto po zdobyciu zostało spalone, zamek i mury obronne zostały zburzone.  Pełczyce dzisiaj to miejscowość turystyczna. Bliskość jezior i lasów przyciąga turystów. 

W mieście koniecznie obejrzeć trzeba : klasztor  i kościół pocysterski, plebanie z XIX wieku. Szkoła podstawowa pocz. XX w. Ratusz z 1791 roku.